Algemene voorwaarden gebruik website

Algemene voorwaarden gebruik website
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 30/7/2018. Wanneer dit beleid wordt gewijzigd, wordt u hiervan verwittigd.

Welkom op onze website. Als u doorgaat met bladeren en het gebruik van deze website, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met onze Privacyverklaring over de website onze relaties met u met betrekking tot deze website bepalen. Als u het niet eens bent met enig onderdeel van deze algemene voorwaarden, gebruik dan alstublieft onze website niet.
De term 'Isocab' of 'ons of 'wij' verwijst naar de eigenaar van de website, waarvan de maatschappelijke zetel Kingspan Holdings (Ireland) Limited is, Dublin Road, Kingscourt, Co Cavan, A82 XY31, Ierland, en haar dochterondernemingen. Klik hier voor een lijst van deze ondernemingen.  De term 'u' verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website. 
Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:
  • De inhoud van de pagina's van deze website is uitsluitend bedoeld voor uw algemene informatie en gebruik. Het is onderhevig aan wijziging zonder kennisgeving.
  • Noch wij, noch derden bieden geen enkele garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, prestaties, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website voor een bepaald doel. U erkent dat dergelijke informatie en materialen mogelijk onnauwkeurigheden of fouten bevat en wij sluiten uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden of fouten in de ruimste mate, zoals toegestaan door de wet.
  • Uw gebruik van informatie of materialen op deze website is geheel op eigen risico, waarvoor wij niet aansprakelijk worden gesteld. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website, aan uw specifieke eisen voldoen.
  • Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons of waarvoor wij een vergunning hebben verstrekt. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot: het ontwerp, lay-out, het zicht, uiterlijk en grafische vormgeving. Reproductie is verboden, behalve in overeenstemming met het auteursrecht, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.
  • Alle handelsmerken die in deze website worden gereproduceerd en die geen eigendom zijn van of waarvoor geen vergunning is verleend door de exploitant, worden erkend op de website.
  • Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering voor schadevergoeding en/of een strafbaar feit.
  • Van tijd tot tijd kan deze website ook links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak, om nadere informatie te verstrekken. Dit betekent echter niet dat we instemmen met de website(s). Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte website(s).
  • Als u een klacht wilt indienen met betrekking tot de werking of het gebruik van deze website, vragen wij u om uw klacht naar ons op het hier weergegeven adres te sturen. We zullen reageren op klachten volgens de wettelijke voorwaarden. 
  • Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website, zijn onderworpen aan de wetten van Ierland en u gaat ermee akkoord dat de rechtbanken van Ierland uitsluitend bevoegd zijn over alle geschillen.
 
De inhoud van www.isocab.com is copyright © van Isocab by Kingspan.

 
Wij maken gebruik van cookies op onze website www.isocab.com . Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, bijvoorbeeld om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde categoriën van cookies te verwijderen, gelieve onze pagina Cookiebeleid- en beheer te bezoeken.

Gelieve “Akkoord & verzenden” aan te klikken om het gebruik van cookies op onze website te accepteren. Indien u niet klikt op “Akkoord & verzenden” en deze website blijft gebruiken, stemt u in met het gebruik van alle Isocab cookies en cookies van derde partijen om de prestaties te verbeteren alsook de functionaliteit en doelgroep analyses, in overeenstemming met de voorwaarden toegelicht in ons Cookiebeleid- en beheer en wij gaan ervan uit dat u ons Cookiebeleid- en beheer pagina gelezen en begrepen hebt.