Privacyverklaring website

Samenvatting

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 21 september 2020.  Wanneer deze kennisgeving op een substantiële manier wordt gewijzigd, geven we een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen op onze website.

Deze privacyverklaring is bedoeld voor alle internetgebruikers, inclusief gebruikers die ook klant zijn, sollicitanten en investeerders. Lees deze privacyverklaring aandachtig door, want deze beschrijft hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken.

Wie zijn "wij" ("Isocab by Kingspan", "ons" of "onze")?

Wij zijn Isocab by Kingspan ("Isocab by Kingspan") en zijn dochterondernemingen (elk van hen aangeduid als "Isocab by Kingspan-filiaal").

We hebben een wereldwijde website die eigendom is van Isocab by Kingspan en lokale websites voor elk van de landen waarin onze Isocab by Kingspan-filialen actief zijn. Elke lokale website is eigendom van de relevante filialen die in dat land actief zijn.

Wanneer u onze wereldwijde website, www.isocab.com, gebruikt, fungeert Isocab by Kingspan Group als beheerder van uw persoonlijke informatie die via de website wordt verzameld of verkregen. Wanneer u de lokale website van een Isocab by Kingspan Affiliate gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens onafhankelijk verwerkt door het filiaal of de filialen die eigenaar zijn van de lokale site in dat land.

Isocab by Kingspan en elk Isocab by Kingspan-filiaal zijn afzonderlijke, onafhankelijke gegevensbeheerders en wanneer ze uw persoonlijke gegevens verwerken, zullen ze dit op een afzonderlijke, onafhankelijke basis en voor hun eigen doeleinden doen. We leggen elk doel uit in deze privacyverklaring. Dit betekent dat elke gegevensbeheerder afzonderlijk verantwoordelijk is voor het nakomen van de verplichtingen van een gegevensverwerker onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Klik hier voor een lijst met elk van de Isocab by Kingspan gegevensbeheerders en hun contactgegevens. 

Als u uw rechten als betrokkene wilt uitoefenen (zoals hieronder beschreven in deze privacyverklaring), neem dan contact op met het relevante Isocab by Kingspan-filiaal in uw land, of neem contact op met Isocab by Kingspan als dat gemakkelijker voor u is, die uw instructies zal volgen om uw verzoek naar de relevante gegevensbeheerder te sturen.

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. Raadpleeg het gedeelte 'Marketing' verderop in deze kennisgeving voor meer informatie over hoe wij uw informatie gebruiken voor marketingdoeleinden.

Waar nodig, of als u hiermee instemt, delen we uw persoonlijke gegevens met andere Isocab by Kingspan-entiteiten en derden. Raadpleeg het gedeelte 'Met wie delen we uw gegevens?' Verderop in deze kennisgeving voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens delen.

Het is belangrijk dat u alleen uw eigen persoonlijke informatie aan ons verstrekt en ervoor zorgt dat de persoonlijke informatie die u verstrekt juist en actueel is. Houd er rekening mee dat u verantwoordelijk bent voor eventuele onjuiste, derde of valse persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Als u vragen hebt over deze privacyverklaring, neem dan contact op met uw relevante gegevensbeheerder.

Onze Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website leggen de voorwaarden uit waarop u onze website, www.isocab.com, die een toegangspoort tot onze producten en diensten biedt, evenals veel andere nuttige informatie kunt gebruiken.

Over ons

Isocab by Kingspan is de wereldleider in hoogwaardige isolatie- en bouwtechnologieën. Elk van de Isocab by Kingspan-entiteiten verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming in de landen waarin wij actief zijn.

We hebben een wereldwijde website die eigendom is van Isocab by Kingspan en lokale websites voor elk van de landen waarin onze Isocab by Kingspan-filialen actief zijn. Elk van hen is eigendom van de relevante filialen die in dat land actief zijn.

Uw gegevensbeheerder is een andere Isocab by Kingspan-entiteit, afhankelijk van wie u bent en de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt.

Wanneer u onze wereldwijde website, www.isocab.com,  gebruikt, fungeert Isocab by Kingspan Group als beheerder van uw persoonlijke informatie die via de website wordt verzameld of verkregen. Wanneer u de lokale website van een Isocab by Kingspan-filiaal gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens onafhankelijk verwerkt door het betreffende filiaal dat eigenaar is van dat deel van de lokale site in dat land.

Aangezien de Isocab by Kingspan en elk Isocab by Kingspan-filiaal afzonderlijke, onafhankelijke gegevensbeheerders zijn, zullen ze uw persoonlijke gegevens op een afzonderlijke, onafhankelijke basis en voor hun eigen doeleinden verwerken. Dit wordt hieronder in meer detail uitgelegd in de secties "Welke informatie we verzamelen" en "Wat doen we met uw persoonlijke informatie".

Klik hier voor een lijst met elk van Isocab by Kingspan gegevensbeheerders en hun contactgegevens.

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door deze pagina bij te werken. We raden u aan deze pagina van tijd tot tijd te controleren om ervoor te zorgen dat u tevreden bent met eventuele wijzigingen. Als deze wijzigingen echter een wezenlijke invloed hebben op de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verwerken, geven we een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen op onze website.

Nuttige woorden

"Persoonlijke informatie/persoonlijke gegevens/uw informatie/uw gegevens" is informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit omvat informatie zoals telefoonnummers, namen, adressen, e-mailadressen, foto's, spraakopnamen.  Het omvat ook uitingen van mening en indicaties van intenties over betrokkenen (en hun eigen uitingen van mening/intenties). Het zal ook informatie omvatten die op zichzelf iemand niet identificeert, maar die deze zou identificeren indien samengevoegd met andere informatie die we hebben of waarschijnlijk zullen hebben in de toekomst;

"Isocab by Kingspan" betekent Isocab by Kingspan;

"Isocab by Kingspan-filiaal/-filialen" betekent elk van de filialen van Isocab by Kingspan;

"Isocab by Kingspan/wij/ons/onze" betekent Isocab by Kingspan en de Isocab by Kingspan-filialen die uw persoonlijke gegevens verwerken. Merk op dat dit niet betekent dat alle Isocab by Kingspan-filialen betekent aangezien niet alle filialen uw persoonlijke gegevens zullen verwerken;

"U/uw" betekent alle gebruikers van de website. Dit kunnen gebruikers zijn die klanten, potentiële klanten, investeerders, potentiële investeerders of sollicitanten zijn.

Welke informatie verzamelen we?

Wanneer u deze website gebruikt, en afhankelijk van uw toestemming voor het gebruik van cookies, waar relevant, zullen wij het volgende registreren:
 • de delen van de website die u bezoekt;
 • uw taalvoorkeuren;
 • de campagne/URL van waar u naar de website bent gekomen;
 • uw activiteit op de website, zoals bekeken producten, bronnen die u downloadt en alle informatie die u ons verstrekt, inclusief transcripties van communicatie met u via online chat;
 • informatie over uw computer, zoals welke browser u gebruikt, uw netwerklocatie en het type verbinding dat u gebruikt (bijv. breedband, ADSL, enz.) en uw IP-adres; en
 • technische en andere informatie die u niet persoonlijk identificeert.
We doen dit door cookies te gebruiken. Raadpleeg ons document over Cookiebeleid en controle voor meer informatie over wat een cookie is, hoe we deze op onze website gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt deactiveren.

Wanneer u, naast andere activiteiten, een gebruikersaccount instelt, een online verzoek indient, informatie bij ons aanvraagt, zich registreert voor een nieuwsbrief of zich registreert voor een evenement, kunnen we u vragen om een deel van of alle onderstaande informatie, naast eventuele aanvullende informatie die u zelf vrijwillig zou willen verstrekken:
 • uw naam;
 • accountwachtwoord;
 • rol;
 • bedrijfsnaam;
 • e-mailadres;
 • adres;
 • telefoonnummer; en
 • naam van het project.
Zodra u uw gebruikersaccount aanmaakt en inlogt of informatie verstrekt via onze website, weten wij wie u bent en weet u dat uw activiteiten op deze website en informatie over u en/of uw bedrijf op onze systemen kunnen worden vastgelegd, deze systemen omvatten ook cloud-gebaseerde systemen.

Sommige informatie is verplicht en u zult zien dat dit wordt aangegeven met een sterretje (*), maar andere informatie is optioneel. Eventuele aanvullende informatie helpt ons om uw vraag te beantwoorden. Als u geen verplichte informatie verstrekt, kunnen we weigeren in te gaan op het verzoek waarvoor deze informatie is gevraagd.

Als u een van onze websitegebruikers bent die informatie verstrekt via onze website, zullen we de informatie over u verwerken die in de bovenstaande bullet points is gemarkeerd.

Als u sollicitant bent, verwerken we naast de informatie die voor websitegebruikers wordt verwerkt, de volgende informatie over u:
 • Academische en werkgeschiedenis;
 • Nationaliteit;
 • Visa-status;
 • Lidmaatschap van bepaalde organisaties; en
 • Hobby's en interesses.

Wat doen we met de informatie die we verzamelen? 

In deze tabel hebben we de doeleinden samengevat waarvoor we uw persoonlijke gegevens gebruiken en wie uw gegevens voor welk doel gebruikt:
 
Wij gebruiken uw gegevens om: Uw gegevensbeheerder is:
De website te beheren, zodat we:
 • overtredingen van de wet of het websitebeleid kunnen onderzoeken;
 • mogelijke inbreuken op onze systemen en netwerken of systemen en netwerken van derden kunnen onderzoeken;
 • de website ter beschikking kunnen stellen en deze verder kunnen ontwikkelen;
 • u kunnen voorzien van een gebruikersaccount indien van toepassing; en
 • uw contactgegevens in onze systemen kunnen bijwerken.
 
Isocab by Kingspan wanneer u www.isocab.com gebruikt
 
Het relevante Isocab by Kingspan-filiaal in het land van waaruit u de website raadpleegt
Reageren op uw vragen over:
 
 • Wervingsmogelijkheden
 • Alle aan Isocab by Kingspan gerelateerde vragen
Isocab by Kingspan
 
Reageren op mediavragen
 
 
Isocab by Kingspan
 
Reageren op uw vragen:
 
 • Doorgestuurd naar een Isocab by Kingspan-filiaal
 • Verzonden via online chat
 
Het relevante Isocab by Kingspan-filiaal in het land van waaruit u de website raadpleegt
Cookies en andere trackingtools op uw apparaat plaatsen om nuttige of strikt noodzakelijke informatie te verzamelen zoals uitgelegd in ons Cookiebeleid- en controledocument - hier beschikbaar
 
Isocab by Kingspan
Uw vragen behandelen en ze doorsturen naar het relevante Isocab by Kingspan-filiaal
 
 
Isocab by Kingspan zal alleen de gegevensbeheerder zijn om te controleren naar welk filiaal u het verzoek wilt verzenden, en het relevante Isocab by Kingspan-filiaal zal uw gegevensbeheerder zijn bij ontvangst van het verzoek.
 
Het servicecontract naleven dat u met ons hebt
 
Het relevante Isocab by Kingspan-filiaal
Marketingcommunicatie sturen, retargeting-marketingactiviteiten uitvoeren, uw informatie delen met andere filialen of derden (als u daarmee instemt) voor marketingdoeleinden. Zie het gedeelte 'Marketing' hieronder voor meer informatie.
 
Het relevante Isocab by Kingspan-filiaal aan wie u toestemming hebt gegeven of met wie u communiceert.
Voldoen aan een wettelijke verplichting Isocab by Kingspan
 
Sollicitaties beheren Isocab by Kingspan
 
Informatie verstrekken aan en communiceren met beleggers
 
Isocab by Kingspan

Rechtsgronden voor verwerking

De rechtsgrondslagen waarop wij uw persoonsgegevens verwerken zijn:
 • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke of regelgevende verplichting die op ons van toepassing is;
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een contract met u of om volgend op uw verzoek stappen te ondernemen alvorens een contract met u aan te gaan;
 • Noodzakelijk voor onze legitieme belangen. Bijvoorbeeld:
  • bij marketing en promotie van onze producten en diensten en bij het uitvoeren van onze activiteiten op een verantwoorde en commercieel voorzichtige manier; of
  • wanneer Isocab by Kingspan een verzoek ontvangt dat bedoeld is om naar een van onze filialen te worden verzonden, is het van belang dat Isocab by Kingspan u de best mogelijke service biedt, we zullen dus het verzoek naar het relevante filiaal sturen, in plaats van u te vragen om het opnieuw te verzenden.
We zullen uw persoonlijke gegevens niet voor deze doeleinden verwerken als dergelijke legitieme belangen beperkt worden door uw eigen belangen, rechten en vrijheden; of
 • in beperkte omstandigheden waarin u uw toestemming gegeven hebt voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld om marketingcommunicatie van derden te ontvangen of wanneer u uw toestemming geeft voor het gebruik van Isocab by Kingspan-cookies of cookies van derden.

Marketing

We willen u graag informatie verstrekken over de producten en diensten van Isocab by Kingspan, en andere informatie van Isocab by Kingspan, die u mogelijk interessant vindt. We kunnen u dergelijke informatie sturen per post, e-mail en/of telefoon als u akkoord gaat.

Met uw uitdrukkelijke toestemming zullen we externe organisaties gebruiken om Isocab by Kingspan-aanbiedingen en marketingcommunicatie naar u te sturen. Om dit te doen, zullen zij rechtstreeks informatie van u verzamelen, of anders zullen wij uw persoonlijke informatie aan hen verstrekken. Deze externe organisaties omvatten aannemers, handelaren, distributeurs, detailhandelaren en andere dienstverleners die zich buiten Isocab by Kingspan bevinden.  Wanneer we samenwerken met externe aanbieders, beslissen we samen hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken en zijn we allebei verantwoordelijk voor de naleving van de wet. Als u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens voor marketingdoeleinden, neemt u contact op met de relevante gegevensbeheerder. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over onze externe providers en hun gebruik van persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden.

U kunt zich op elk moment afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie. Als u marketingcommunicatie heeft ontvangen van een van onze Isocab by Kingspan-entiteiten en besluit dat u deze niet langer wenst te ontvangen, meldt u zich af via een e-maillink of op een andere manier die we mogelijk met u communiceren. 

Aangezien elke entiteit een onafhankelijke gegevensbeheerder is, hebben we als groep geen wereldwijde marketingdatabase, wat betekent dat Isocab by Kingspan u niet centraal kan afmelden voor marketing van alle Isocab by Kingspan-bedrijven.

Met wie delen we uw informatie? 

Isocab by Kingspan-filialen delen uw persoonlijke gegevens met Isocab by Kingspan omdat Isocab by Kingspan de wereldwijde website beheert.

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden in uw land en in andere landen dan uw eigen land, met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.  

Als we uw uitdrukkelijke toestemming hebben, kunnen we uw persoonlijke informatie verstrekken aan externe organisaties (dat wil zeggen aannemers, verkopers, distributeurs, detailhandelaars, mediabureaus en serviceproviders die zich buiten Isocab by Kingspan bevinden) zodat zij contact met u kunnen opnemen over hun promoties, services, evenementen en andere activiteiten met betrekking tot Isocab by Kingspan-producten en -diensten zonder zelf toestemming van u te hebben verkregen. Een voorbeeld hiervan is een aanbieder die cookies op uw apparaat plaatst om informatie over onze producten en diensten voor u te personaliseren.


Omdat we een wereldwijde entiteit zijn, kunnen de landen waarnaar uw persoonlijke gegevens worden verzonden/geraadpleegd, een andere standaard voor gegevensbescherming hebben dan het land waarin u zich bevindt. We hebben echter beschermingsmaatregelen en adequate veiligheidsmaatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw informatie voldoende wordt beschermd en dat wij voldoen aan de wet.  Als u meer wilt weten over de beschermingsmaatregelen die we hebben voorzien om uw informatie veilig te houden, neem dan contact op met de Isocab by Kingspan of het filiaal waarmee u normaal communiceert. Een lijst met gegevensbeheerders en hun contactgegevens vindt u hier.

Waar organisaties buiten Isocab by Kingspan u namens ons een dienst bieden, of ons helpen de dienst aan u te verlenen (bijv. u een stuk literatuur sturen dat u van ons hebt gevraagd of ons helpen te reageren op uw verzoek met betrekking tot de technische werking van de website) of professioneel advies aan ons geven, kunnen we uw persoonlijke informatie delen met die organisaties. Zij zullen vervolgens die informatie alleen gebruiken om de relevante dienst te verlenen. We behouden echter de controle over uw persoonlijke gegevens en eventuele externe serviceproviders die we gebruiken, moeten handelen in overeenstemming met onze instructies en de vertrouwelijkheid en beveiliging van de persoonlijke gegevens beschermen.

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen met een koper of potentiële koper van ons bedrijf.

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden, hun agenten en professionele adviseurs, onder voorbehoud van geheimhoudingsverplichtingen, met het oog op een due diligence-oefening door derden in verband met een voorgestelde fusie, overname, reorganisatie of overdracht van eventuele onderdelen van ons bedrijf en aan elke persoon die voorstelt deel te nemen aan, of een dergelijke regeling te promoten of te onderschrijven of te beheren.

In sommige omstandigheden moeten we uw persoonlijke gegevens mogelijk wettelijk bekendmaken, omdat een rechtbank of de politie of een andere wetshandhavingsinstantie ons daarom heeft gevraagd.

Bewaren van uw gegevens 

We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om uw persoonlijke gegevens te gebruiken zoals hierboven beschreven of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Wanneer uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met uw toestemming (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden), worden dergelijke persoonlijke gegevens bewaard totdat u de toestemming voor een dergelijke verwerking intrekt, of totdat de wettelijk voorgeschreven termijn is bereikt.

Uw rechten, het verkrijgen van kopieën van of het wijzigen van de informatie die we hebben verzameld en hoe u een klacht kunt indienen

U kunt om gegevens vragen over de persoonlijke informatie die we over u hebben onder de wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u een van de hieronder vermelde rechten wilt uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact op met uw gegevensbeheerder, u vindt de contactgegevens hier

U kunt zich verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens als er gegronde redenen zijn om dit te doen, als er geen wettelijke verplichting voor ons is om deze verwerking uit te voeren en op voorwaarde dat dit recht van verzet niet is uitgesloten door een uitdrukkelijke clausule in het document waarin deze verwerking is toegestaan. Om twijfel te voorkomen, kunt u zich steeds verzetten tegen verwerking voor marketingdoeleinden.

Als u denkt dat bepaalde informatie die Isocab by Kingspan over u heeft onjuist, onvolledig of onkies wordt verwerkt, schrijf dan naar Isocab by Kingspan zodat uw verzoek kan worden doorgegeven aan uw gegevensbeheerder(s), of u kunt eveneens rechtstreeks contact opnemen met uw gegevensbeheerder waarna deze alle informatie zal verwijderen, blokkeren, corrigeren, bijwerken of waarna deze zal stoppen met het verwerken van informatie volgens de voorwaarden voorzien door de wet.

Wanneer informatieverwerking op uw toestemming is gebaseerd, hebt u het recht om die toestemming op elk gewenst moment in te trekken.

Wanneer onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op het feit dat u toestemming hebt gegeven, of noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, kunt u ons vragen om u, of een derde, een kopie van uw persoonlijke gegevens te verstrekken in een gestructureerde, algemeen gebruikt machine leesbaar formaat.

Als u een richtlijn wenst op te stellen over de behandeling van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden, laat u ons dat weten, wij zullen dergelijke richtlijn vervolgens naleven.

Als u een klacht wilt indienen over een vermeende schending van de wet, vragen wij u om uw klacht schriftelijk naar de betreffende Isocab by Kingspan-entiteit te sturen op het adres dat hier wordt vermeld.  We zullen reageren op klachten en eventuele rechtsmiddelen toepassen die onder de wettelijke voorwaarden vallen. Afzonderlijk kunt u op elk moment een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar de Isocab by Kingspan-entiteit in kwestie is gevestigd, of het land waar u woont.

Beveiliging

Isocab by Kingspan streeft ernaar dat uw informatie beveiligd wordt. Om ongeoorloofde toegang of openbaarmaking te voorkomen, hebben we waar nodig passende fysieke, elektronische en managementprocedures ingesteld om de informatie die we verzamelen te beschermen en te beveiligen.

Als u op enig moment een beveiligingsincident vermoedt of er zich bewust van wordt (bijvoorbeeld uw wachtwoord voor toegang tot uw geregistreerde account op deze website is gestolen of u ontvangt verdachte communicatie van iemand die zichzelf voor een medewerker van Isocab by Kingspan uitgeeft of van een valse website die claimt gelieerd te zijn met Isocab by Kingspan), moet u de communicatie naar ons doorsturen of het incident melden per e-mail aan admin@Isocab by Kingspan.com of schriftelijk aan Isocab by Kingspan – France, Z.I. de Grande Synthe, 3, Rue Charles Fourier, CS 30142, F-59760 Grande Synthe CEDEX or Isocab by Kingspan – Belgium, Pontstraat 80, Waregem Zone 11B, 8791 Beveren -Leie.
 
Links naar andere websites

Onze website- of marketing-e-mailberichten bevatten soms links naar websites van derden die niet onder onze controle vallen. Zodra u onze website/marketing e-mail heeft verlaten, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze websites van derden of de bescherming en privacy van alle informatie die u aan die websites verstrekt. U moet voorzichtig zijn en de privacyverklaring/het beleid lezen dat van toepassing is op de betreffende website. 
Wij maken gebruik van cookies op onze website www.isocab.com . Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, bijvoorbeeld om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde categoriën van cookies te verwijderen, gelieve onze pagina Cookiebeleid- en beheer te bezoeken.

Gelieve “Akkoord & verzenden” aan te klikken om het gebruik van cookies op onze website te accepteren. Indien u niet klikt op “Akkoord & verzenden” en deze website blijft gebruiken, stemt u in met het gebruik van alle Isocab cookies en cookies van derde partijen om de prestaties te verbeteren alsook de functionaliteit en doelgroep analyses, in overeenstemming met de voorwaarden toegelicht in ons Cookiebeleid- en beheer en wij gaan ervan uit dat u ons Cookiebeleid- en beheer pagina gelezen en begrepen hebt.